OBJEKTIF1.MENGGALAKKAN AMALAN KERJA BERPASUKAN DAN SALING BEKERJASAMA

2.MELALUI AKTIVITI KAIZEN (PENAMBAHBAIKAN).

3.MEWUJUDKAN PERSEKITARAN KERJA YANG BERSIH, KEMAS, SELAMAT DAN KONDUSIF.

4.MEMASTIKAN PERKHIDMATAN YANG DIBERIKAN BERKUALITI.

5.MENINGKATKAN TAHAP KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN.