LATIHAN KEBAKARAN


Latihan kebakaran di Bangunan Mahkamah Syariah Sultan Idris Shah telah diadakan pada 
17 November 2017 GAMBAR SESI AUDIT DALAM 2017


LAWATAN TANDA ARAS 2017

LAWATAN PENANDA ARAS EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
DARIPADA JABATAN / AGENSI LUAR
KE JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR
TAHUN 2015 - 2017
BIL
TARIKH
AGENSI/JABATAN
LOKASI
1.

19  Nov  2015
Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Selangor
Mahkamah Rendah Syariah Kuala Selangor
2.
3 Februari 2016

Ibu Pejabat Jabatan Pertahanan Awam Malaysia (JPAM)

Ibu pejabat
Jabatan Kehakiman Syariah Selangor
3.
29 Februari 2016
Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Jabatan Kesihatan Negeri Selangor
Ibu pejabat
Jabatan Kehakiman Syariah Selangor
4.
4 April 2016

Jabatan Latihan Khidmat Negara (PLKN)
Mahkamah Rendah Syariah Ampang
5.
2 Jun 2016
Jabatan Penjara Malaysia
Mahkamah Rendah Syariah Sepang
6.
11 Ogos 2016
Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sarawak
Ibu pejabat
Jabatan Kehakiman Syariah Selangor
7.
6  Sept 2016

Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Selangor

Ibu pejabat
Jabatan Kehakiman Syariah Selangor
8.
27 Januari 2017
Jabatan Pendidikan Selangor
Ibu pejabat
Jabatan Kehakiman Syariah Selangor

9.
28 Februari 2017
Pejabat Tanah Daerah Kuala Selangor
Mahkamah Rendah Syariah Kuala Selangor

10.
2 Mac 2017
Pejabat Agama Islam Hulu Selangor

Mahkamah Rendah Syariah  Hulu Selangor

11.
16 Mac 2017
SMK Agama Kuala Selangor
Mahkamah Rendah Syariah  Petaling

12.
24 Mac 2017
Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan
Ibu pejabat
Jabatan Kehakiman Syariah Selangor

PERBANDINGAN MARKAH AUDIT DALAM EKSA

JADUAL AUDIT DALAM EKSA 2017

CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA AUDIT DALAM 2017

CARTA ORGANISASI JK ODIT

FASILITATOR EKSAYA PUAN NOOR HUDA BINTI ROSLAN AMS
Ketua Pendaftar/Hakim Mahkamah Tinggi
       Jabatan Kehakiman Syariah Selangor, Bangunan Mahkamah
      Sultan Idris Shah, Persiaran Masjid, Seksyen 5, 40000 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan

03-55191291/1294
No. Faks : 03-55105620
e-mel : noorhuda@esyariah.gov.my