FASILITATOR EKSAYA PUAN NOOR HUDA BINTI ROSLAN AMS
Ketua Pendaftar/Hakim Mahkamah Tinggi
       Jabatan Kehakiman Syariah Selangor, Bangunan Mahkamah
      Sultan Idris Shah, Persiaran Masjid, Seksyen 5, 40000 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan

03-55191291/1294
No. Faks : 03-55105620
e-mel : noorhuda@esyariah.gov.my