DASAR


“MEMUPUK, MENGAMAL DAN MEMBUDAYAKAN SEMANGAT
KERJA BERPASUKAN BAGI MEMBENTUK PERSEKITARAN KERJA YANG
BERSIH DAN SELAMAT KE ARAH PERKHIDMATAN BERKUALITI SERTA
MEMENUHI KEPUASAN PELANGGAN ”