Slogan

SLOGAN
“INOVATIF, CERIA, BERDAYA SAING”


INOVATIF
Amalan EKSA akan mengetengahkan idea-idea kreatif setiap kakitangan dalam membuat penambahbaikan terhadap prestasi kerja dan persekitaran tempat kerja dan jabatan


CERIA
Amalan EKSA akan mewujudkan sifat keceriaan kepada setiap kakitangan untuk menghasilkan kualiti kerja yang terbaik dalam memberikan perkhidmatan mesra kepada setiap pelanggan jabatan.


BERDAYA SAING

Amalan EKSA yang berkualiti akan melahirkan sifat berdaya saing yang sihat kepada kakitangan dalam mengekalkan amalan persekitaran ketahap yang lebih cemerlang.